hamidiye

Hamidiye Platformu

Adını, İslam dünyasının bütünlüğünü savunma noktasındaki ciddi ve son çırpınışın sancağı Sultan II. Abdülhamid Han’dan alan Hamidiye Platformu, “İnançla, Vizyonla: Düşün ve Paylaş” şiarıyla 2015 yılında yola çıktı.

Son büyük gayret Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatı üzerinden bir asır geçmiş bulunuyor. Geride bıraktığımız yüzyılda her türlü manipülasyona rağmen milletimizin içindeki “ümmet bütünlüğü davasını muhafaza” ettiğini görüyoruz. Bizler de “Yiğit düştüğü yerden kalkar” vecizesi üzerine bu milletin; ümmetin bütünlüğünü tekrar sağlayacağına inanıyoruz. Hamidiye Platformu açısından çalışmalarımızın nihai hedefi, bu işin küçük bir cüzü olması gayretidir.

Fikri hür, zemini İslam ve ümmet olan bir okul olarak, amatör çabalarla yola çıkmış bulunuyoruz. Bir hedefe doğru iyi niyetle yola çıkmanın, işin sonucunu göremesek ve hatta başarılı olamasak dahi, niyetimiz ölçüsünce başarılı olmuşçasına Allah katında bir karşılığının olacağına inanıyoruz.

Günümüz siyasi ikliminin Sultan II. Abdülhamid Han döneminden pek farklı olmadığı ortadadır. Bizler Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Güney Asya’ya Amerika Kıtası’na kadar dünyanın neresinde bir Müslüman varsa onlardan haberdar olabilmek, buradaki Müslümanlarla oradakileri buluşturabilmek, onların dertlerini karşılıklı olarak anlamaya çalışmak için yola çıktık. Belki hepsine yetişmemiz mümkün olmayacaktır ancak Müslümanlar olarak gücümüz nispetinde sorumluluklarımız varsa, imkanlarımızı doğru şekilde kullanmak zorundayız ki yarın “Hesap Günü” geldiğinde “Bizim de elimizden bu geldi, bu kadarını yapabildik” diyebilelim. Bu açıdan niyetimizin uhrevi bir boyutu da bulunuyor inşaallah.

57 İslam ülkesi, özlenen “adalet” zemininin doğuracağı “barış” ikliminde bir arada olabilseler ancak o zaman anlam ifade edecek şeyler ortaya koyabileceklerdir. Günümüzün şartlarında, İslam ülkelerinin bilimde, siyasette, kültürde binlerce ciddi problemi var. Küresel ağın hücreleri damarlarımıza kadar işlemiş bütün İslam coğrafyasında. Buna karşı bir şey yapabilme niyetinde olanlar da bütün dünya tarafından anında hedef tahtası haline getiriliyor. Ülkemizde yakın zamanda müşahede ettiğimiz büyük sosyal hareketlerin kökeninde de bunların olduğunu görüyoruz.

Bir yandan hayatın içerisinde ayrı işlerde çalışıp diğer yandan üniversitelerimizde akademik çalışmalarına devam eden arkadaşlarımız, Hamidiye Platformu’na davet ettiğimiz uzmanlar sayesinde hem birikimimize katkı hem de motivasyon sağlayacaklar. Hamidiye Platformu’nu web sitemiz (hamidiyeplatformu.com) ile de destekliyoruz. “Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın” Lafz-ı Celili üzere, dünyanın dört bir köşesini mesken tutmuş Ümmet-i Muhammed’in dertleri ve sevinçleri hakkındaki gelişmeden insanları haberdar etmeye çalışacağımız sitemizde yine arkadaşlarımızın çalıştıkları alanlarla ilgili yazılar yazmalarını ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Gücümüz 10 kişiyi Hamidiye Vizyonu ile yetiştirmeye veya yetiştirmek üzere gayret sarf etmeye yetiyorsa, bunu bu ülke adına, bu ümmet adına yapma mesuliyetimizin olduğuna inanıyoruz. Bu ruhla gidersek, işin sonucunun bereketini Alemlerin Rabbi olan Allah’ın vereceğine inanıyoruz.

Hz. Ömer (r.a), dostlarına “haydi herkes bir şey dilesin” demiş. Mecliste bulunanlardan kimi: “Ben şu oda dolusu gümüşüm olsun da onu Allah yolunda harcayım isterim”, kimi: “Şu oda dolusu altınım olsun da Allah yolunda harcayım” demiş. Kimileri de aynı gerekçe ile daha başka maddi değerlerinin olmasını istemiş. Hz. Ömer: “Başka ne istersiniz?” diye sormuş. Onlar da: “Biz başka bir şey istemeyiz” diye cevap vermişler. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Ben, Ebü Ubeyde b. el-Cerrah, Muaz b. Cebel ve Huzeyfe b. el-Yeman gibi şu oda dolusu insan isterim ki onları, insanların Allah’a tâatı öğrenmeleri yolunda görevlendireyim” diyerek Müslüman olma sorumluluğunun, insanlığın mutluluğuna yönelik duygu-temenni boyutunu ve tabiî yetişmiş eleman ihtiyacını ortaya koymuştur.

İşte bu sorumluluktur ki Sultan II. Abdülhamid Han’ı harekete geçiren ve bizlerin de “karınca misali” ilerleyeceğimiz yol.

Dua ile.

Hamidiye Platformu